Home

Körúti hajnal metafora

Tóth Árpád - Körúti hajnal Irodalom - 8

  1. Tóth Árpád - Körúti hajnal. Eszköztár: A vers a nagyvárosi táj ébredésének három mozzanatát rajzolja meg: a még derengő, színtelen szürkeséget (1. vsz.), a felkelő nap első fényének varázsos bűvöletét (2-4. vsz.), majd a nappali élet józan valóságát (5. vsz.). Az első versszak a napkelte előtti pillanatokban rögzíti a pesti utcát dermedt, sötét,.
  2. A Körúti hajnal a pesti táj ébredésének három mozzanatát ragadja meg: A szürkület időszakát, amikor még csak dereng, de még nem világosodott ki, és még nem látszanak igazán a színek. Azt a néhány perces, ünnepi időszakot, amikor felragyog az első fény. A nappali élet kijózanító valóságát
  3. dent beborító hajnal színeváltozását, fényviszonyait kísérjük figyelemmel. Számos impresszionista stílusjegy található benne: a színek, a fény-árnyék hatás, a hanghatások (zeneiség), a szinesztéziák használata, vala

Csak a szinek víg pacsirtái zengtek: Egy kirakatban lila dalra kelt. Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt. Hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyársziréna búgott, majd kopott. Sínjén villamos jajdult ki a térre: Nappal lett, indult a józan robot, S már nem látták, a Nap még mint dobott Pl.: Csak a szinek víg pacsirtái zengtek:/ Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő (Tóth Árpád: Körúti hajnal) 7. Metonímia (névcsere) Legfontosabb tulajdonsága, hogy a névátvitel két fogalom közti térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok-okozati kapcsolaton alapul Költői eszközök. ─ alliteráció. • vak volt, szennyes szürke. ─ megszemélyesítés. • vak volt a hajnal. • aludtak a boltok. • a Nap csókot dob egy munkáslány kezére. ─ hasonlat. • az álmos vicék, / Mint lassú dsinnek A Végtelen Fén y milliom karátja (Tót. h Árpád: Körúti hajnal) A szinekdoch a kifejezéé képszerűbbés változatosabb, tételébeá játszin szerepetk Al.-kalmazásakor a szó fogalm terjedelmi módosule ső, t me g is változhat segítségéve; érezhetőbl - bé válik a kép (Tóth Árpád: Körúti hajnal); Sűrű csönd ropog a havas mezőben. (József Attila: Holt vidék)

A megszemélyesített hajnal vak, szennyes és szürke, s ebben a nyomasztó környezetben az álmos vicék (segédházmesterek) sem tűnnek hétköznapi embereknek, olyanok, mint a mesék rosszindulatú, gonoszkodó szellemei Tóth Árpád: Körúti hajnal (lila: látás, dal: hallás) Metonímia: Térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen, vagy ok-okozati kapcsolaton alapuló költői eszköz. Völgyben ül a gyáva kor Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala A nap verse Tóth Árpád Körúti hajnal című költeménye az impresszionista stílus gyönyörű darabja a magyar költészetben A Körúti hajnal a pesti táj ébredésének hangulatát ragadja meg: a még derengő, színeket kioltó szürkeséget (1.), az első fény felragyogását (2-4.), majd a nappali élet kijózanító valóságát. Az első versszak a közömbös színtelenség, szürkeség képzetét, hangulatát árasztja Metafora. (gör. metaphora, epiphora, lat. translatio) 'átvitel'. Kép (trópus), a klasszikus retorika névátvitelre épülő szóképe. Két fogalom vagy jelenség kapcsolatán alapul közös külső vagy belső vonásaik vagy hangulati egyezés alapján. A metafora szemantikai sűrítettsége a tartalom és a hordozó együttes jelentéséből fakad, a két dolog képzetének.

Húzza át a kulcsszavakat. Metafora - A szívem egy nagy harangvirág (Ady Endre) 8. Költői eszközök: metafora, megszemélyesítés, hasonlat 9. Petőfi élete, versei (a tanult versek alapján: Fekete kenyér, Egy estém otthon stb. 10. MEMORITEREK (kívülről megtanulandó versek: minden tételhez húz a vizsgázó egy verset is az alábbiak közül; ezt el kell mondania Körúti Hajnal [SOPE/YoonSeok] - Jk's lil dotah - Wattpad. Tóth Árpád - KÖrúti Hajnal by Különjárat. Tóth Árpád: Körúti hajnal - Ruda Márton posztolta Tóth Árpád by Gergely Kornél. Szabó CSilla - Némethné Szelle Krisztina - Korszerű.

Provided to YouTube by Média Park Europe Zrt.Körúti hajnal · AppleBangerKörúti Hajnal© 2019 Author's EditionReleased on: 2019-10-01Composer: Betlehem Bálint,.. Olyan metafora, amelynek egyik eleme valamilyen elvont fogalom, természeti jelenség vagy élettelen tárgy, a másik élőlény, amelynek tulajdonságait átvisszük az elsőre. Pl. Pl. Beszél a fákkal a bús őszi szél Metafora - A szívem egy nagy harangvirág (Ady Endre), Megszemélyesítés - Sóhajtanak a bútorok ropogva, titkos szavaktól reszket a homály (Kosztolányi Dezső), Allegória - Majd édes álom pillangó képében (Arany János: Toldi), Hasonlat - Mint nyáj, ha komondor űzi avarban, Szaladnak a hamvas fellegek (Vajda János), Szimbólum - Egyik kezében ekeszarva. Petőfi versében melyik metafora csonka, melyik teljes? Írd be a táblázatba a metafora fajtáját! 5. Karikázd be annak a versnek a címét, amelyben találsz alliterációt! Keresd meg a megadott szinonimák szövegbeli megfelelőjét a Körúti hajnal című versben! mocskán fakó meglepő mélabús mámorosan felkavart . Author

Tóth Árpád: Körúti hajnal (elemzés) - Jegyzete

A szóképek egy része névátvitellel (pl. metafora), másik részük névcserével (pl. metonímia) keletkezik. A szóképalkotás célja, hogy az egyik fogalmat, jelenséget a másikkal magyarázzuk, szemléletessé, elképzelhetővé tegyük, megértessük. (Tóth Árpád: Körúti hajnal In diesem Ordner befinden sich weitere 2 Apps. Um diese anzuzeigen, müssen Sie den Ordner-PIN eingeben

Körúti Hajnal [SOPE/YoonSeok] - Jk's lil dotah - Wattpad Tóth Árpád: Körúti hajnal - Európa Ifjúsága Egyesület Magyar nyelv és irodalom, 8. osztály, 91. óra, Tóth Árpád. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. A Nyugat első nemzedékéből Juhász Gyula és Tóth Árpád Juhász Gyula: (1883 - 1937) - Szeged költője. A legtragikusabb sorsú nyugatos költő volt. Pályáját a Nyugat vezető lírikusaként kezdte, ő volt a szerkesztője a Holnap antológiának. Ő fedezte fel Babits Mihály tehetségét, azonban életkörülményei magányra, vidéki elszigeteltségre kárhoztatták Metafora, Pl.: sugárkoszorú - fénykör Szinesztézia, Pl.: égi csend, halk sugárkoszorú Körúti hajnal Városi táj költészet, Tóth Árpád hozta be a magyar irodalomba. Eddig csak vidéki tájakról szóltak a versek. 1 versszak: hajnal - szürkeség: minden álmos rosszkedvű. Itt még nem ébredt fel a táj Körúti hajnal. vak volt a hajnal- metafora. aludtak a boltok- megszemélyesítés. üveges szemmel aludtak- metafora. mint lassú dsinnek- hasonlat. álmos vicék- megszemélyesítés. a végtelen fény milliom karátja- metonímia. bűvölten állt az utca -megszemélyesítés

Metafora. Nagy vörös rózsák. C. Tóth Árpád: Körúti hajnal. minimum. optimum. Tóth Árpád (1886-1928) a szegénység és a betegség gátolta költői kibontakozását; költészetében a testi-lelki szenvedés, a magány mindvégig vissza-visszatérő téma. (Tóth Árpád: Körúti hajnal) O hasonlat szinesztézia metafora alliteráció Vége a tesztnek. Magyar nyelvi és irodalmi feladatlap . Title: Testy Author: NUPSESO, a.s. Created Date (Tóth Árpád: Körúti hajnal) 81. szinesztézia (gör. 'együttérzés, összeérzés') - a metafora egyik fajtája. Lényege, hogy egy érzékterület körébe tartozó fogalmat valamely más érzékterületről vett rokon hangulati hatású szóval fejez ki körúti hajnal. Közzétéve január 30, 2011 | Szerző: merengo10. hajnal csendjén éled a világ, harsogó madárdal költözött belé, kitágult világ tiszta még, élvezd, ne rohanj sehova. békesség még paplanként beborít, futkosó világ pár percet vár, még meglátod mi körötted van A sokat emlegetett Körúti hajnal Negatív, pejoratív indítás, és ez a negatív hangulati szint háttér gyanánt végig jelen van a látvány­ ban. Művészivé az teszi, hogy e háttérből, mintegy annak dacára, a megszépítő, pozitív vonások törne

-Tóth Árpád: Körúti hajnal Szempont: A hajnal mint az újrakezdés, a remény, az élet szimbóluma. Stílus, költői eszközök, valóság és látomás Művek: -Ady Endre: A föl-földobott kő -Radnóti Miklós: Nem tudhatom Szempont (Tóth Árpád: Körúti hajnal) A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg (József Attila: Levegőt!) 6. Metonímia (gör. 'névcsere') - a szóképek egyik fő fajtája. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a névátvitel két fogalom közti térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok-okozati kapcsolaton. Tóth Árpád: Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú, Láng Karinthy Frigyes pályaképe Karinthy: Tanár úr kérem c. munkájából a következő novellák: A rossz tanuló felel, A jó tanuló felel, Röhög az egész osztály, Reggel hétkor, Magyarázom a bizonyítványo A metafora altípusa. Példák magyar költőktől: színek víg pacsirtái zengtek, Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő (Tóth Árpád: Körúti hajnal)., Napsugarak zúgása, amit hallok Éreztem, bársony nesz inog (József Attila

- a kő metafora - a mozgása határozza meg a vers képi világát Tóth Árpád: Körúti hajnal (21. óra 11. 16.) - a vers az ébredő várost örökíti meg - az utca, a modern városi élte helyszínei elevenednek meg előttünk (impresszionizmus -> színek, fények, hanghatások). Tóth Árpád költői képei Körúti hajnal 24. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt A keleti ég váratlan zsarátja metafora 25. S lomhán söpörtek az álmos vicék mint.rosszkedvű koboldok hasonlat 26. Esti sugárkoszorú 27. hajad sötét lombja metafora 28 Élete Debrecenben született 1773. november 17-én Apja Csokonai József borbély-sebész (gazdag, de korán meghall költözés) Anyja Diószegi Sára, szűcsmester lánya 1780-tól a debreceni Református Kollégium tanulója. 1795 decemberétől 1796 júliusáig Sárospatakon jogot tanul. Pozsonyi országgyűlésen kereset, mecénást november-decemberben kiadja Diétai Magyar Múzsa. Körúti hajnal c. verse tartalma szerint városi hangulatkép. A költőt sokkal inkábvb ihlette meg az alkony és az éjszaka, mint az új kezdeteket és lehetőségeket ígérő hajnal. Ennek ígéreteit sejtetik a vers bizonytalan körvonalú képei és elmosódó, majd mind határozottabban kibontakozó színei

A Körúti hajnal, az Esti sugárkoszorú, a Lélektől lélekig e kor jellegzetes versei, s a Jó éjszakát!, amelyben a ma is oly kínzóan aktuális kérdésre keresi a választ, mint van-e értelme, haszna a művészetnek, a költészetnek. A 20. század első negyedének kiváló magyar lírikusával a költészet szépségteremtését Társadalom- és jellemábrázolás Mikszáth Kálmán két novelláskötetében. be december 28, 2020. december 28, 2020. Mikszáth Kálmán az 1880-as évek elején vált elismert íróvá tót és palóc novellái révén. Mikszáth előtt a magyar epikus irodalomban a parasztemberek legföljebb mellékalakokként, epizódszereplőkként. Holnap ebből felelek azt mondta a tanár, ezerszer elolvastam már, hogy mi a megszemélyesítés, metafora, stb.. De sajnos nem megy a fejembe! Kérlek titeket soronként letudnátok írni, nagyon nagy segítség lenne tőletek! Tóth Árpád - Esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út. És árnyak teste zuhant át a parkon Meddő órán, Elégia egy rekettyebokorhoz, Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú 12. évfolyam A felhasznált tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom 12. (Krónika Nova Kiadó, 2017) (a metonímia és a metafora alapú szóképek) A metafora, a metonímia, a megszemélyesítés, A szinesztézia, a szinekdoché, az allegória és a. Körúti hajnal szerző: Tóth Árpád: 1923. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még Üveges szemmel aludtak a boltok, S lomhán söpörtek a vad kővidék Felvert porában az álmos vicék, Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúl

Körúti hajnal. című verséneorosz nők k elemzése. Ritmusképlet. Rím. Szótag. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Toth arpad korportó uti hajnvarga cigány zoltán al vers elemzes · Tóth Árpád: Kfülbemászó ellen örúti hajnal (elemzés) - Oldal 2 a 3-ből . A veforgács intézet 2019 rs keletkezése Metafora, allegória. Szimbólum, szinesztézia. Milyen szóképeket ismer fel a következő idézetekben a sarkon reszket egy zörgő kabát (József Attila) Az nem lehet, hogy annyi szív / hiába onta vért (Vörösmarty Mihály) (Tóth Árpád: Körúti hajnal). Tóth Árpád: Körúti hajnal másolata created by csenge csegény on Feb. 10, 202 >Körúti hajnal - Pesti napfelkeltét írja le - hangulatvers - Képszerű - 3 rész mintha 3 kép lenne: 1 - elkezd felkelni a nap, 2 - hajnal, 3 - elmúlik a hajnal, felkel a nap, elkezdődik a munka - Idilli hangulat, álomszerű - 1-4 vsz: hajnal bemutatása, metafora-megszemélyesítés: vak hajnal, alvó boltok, +hasonlatok, metoními o Tóth Árpád: Körúti hajnal o József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Curriculum vitae o Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Erőltetett menet Ismerje az alábbi költői képeket: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, szinesztézia. Tudjon 3 idén tanult költeményt: o Ady Endre: Párizsban járt az Ős

Tóth Árpád: Körúti hajnal (elemzés) - Oldal 2 a 3-ből

Video: Tóth Árpád: KÖRÚTI HAJNAL Verstár - ötven költő összes

Metafora: sűrített vagy összevont hasonlat. A hasonlóságot . azonosítás. formájában fejezi ki. (Tóth Árpád: Körúti hajnal), köznyelvi példák: hideg és meleg színek (látás-tapintás összekeveredése) Milyen költői képek találhatók az alábbi feladatban? Csendes volt a falu Tóth Árpád magyar-német szakon végzett a pesti bölcsészkaron, de nem szerzett tanári oklevelet, mint pályatársai, Babits vagy Juhász Gyula. Nem önszántából határozott így. Családja elszegényedett, és a gyenge testalkatú, tüdőbajos egyetemista fiúnak kellett eltartania szüleit is A metafora egy nem egy irányba ható, kölcsönhatásra épülő kép. Az összekapcsolódás alapja a két szó jelentésének és a szót körülvevő képzettársítási udvarnak érintkezése. (Tóth Árpád: Körúti hajnal) A szimbólum valamely gondolati tartalom (eszme, érzés, elvont fogalom vagy egész gondolatsor stb.) érzéki. (Tóth Árpád: Körúti hajnal) Rózsaszínû bõrükbõl, nevetõ kézfogásukból, nyitott szájukból, barátságos dörgölõdésükbõl: félreértehetetlenül árad a nõiesség, mint nyitott mészárszékbõl a friss hús illata. A nagyon sok jelentésréteget megmozgató kép nem mint metafora (a fakanál megszemélyesítése) hat.

11. Tóth Árpád költészetének fontosabb jellemzői (pl. Körúti hajnal) 12. Örkény István egyperces novellái III. Művek a magyar irodalomból: kortárs szerzők 13. Varró Dániel költészete egy szabadon választott kötet alapján (pl. Bögre azúr) IV. Művek a világirodalomból: 14. A Biblia jellemzői 15 Nyelvileg általában jelzős szerkezet fejezi ki (lila dalra kelt egy nyakkendő - Tóth Árpád: Körúti hajnal) Az szinesztézia görög eredetű szó, magyarul összeérzésnek nevezik. Ez egy olyan mentális jelenség, amelyben az egyik érzékszerv által keltett benyomás aktivál egy másik érzetet, amihez nem tartozik külső. Tóth Árpád: Körúti hajnal Elmondja: Kurucz Ádám Konrád Videó: Varga Jáno Juhász Gyula élete:1883-1937 (54 év)Szegeden születettVácon papnak készült1 év után otthagyta1902: Pesti egyetem: magyar-latin szakBarátai: Babits, KosztolányiTanár (1921-ig): Máramarossziget, Léva, Nagyvárad --> 3 évig, itt ismeri meg Sárvári Annát, akivel csak plátói szerelm

A Körúti Hajnal keresztrejtvényre vonatkozó legjobb válasz 16 betű. Más keresztrejtvények keresése. Keresse meg a szükséges választ, vagy hozzon létre egy szót a betűk közül Körúti hajnal Lázár Ervin __ 4. Csongor és Tünde Arany János __ 5. A rossz tanuló felel Tóth Árpád __ 6. Berzsián és Dideki Ady Endre __ 7. Neked mondom, Szabadka Karinthy Frigyes __ 8. Az utolsó nomád pulijai 4 pont: 8x0, 116 Urbanik Tímea Növénytár nyílás és virágzás Magyar irodalmi herbárium a növényi lét nyílt, olyan, mint a híd vagy a kapu, nyitva kifelé és befelé, felfelé és lefelé 11. Tóth Árpád költészetének fontosabb jellemzői (pl. Körúti hajnal) 12. Örkény István egyperces novellái III. Művek a magyar irodalomból: kortárs szerzők 13. Varró Dániel költészete egy szabadon választott kötet alapján (pl. Bögre lazúr) IV. Művek a világirodalomból: 14. A Biblia jellemzői 15 Körúti hajnal: 2018-03-02 11:12:11: Tóth Árpád Körúti hajnal Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még Üveges szemmel aludtak a boltok, S lomhán söpörtek a vad kővidék Felvert porában az álmos vicék, Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok

Költői eszközök - nnai

Tantárgyi követelmények - általános iskola MAGYAR IRODALOM Használt tankönyvcsalád: Nemzedékek Tudása Kiadó: Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam Irodalom 5. Munkafüzet és olvasmányok (NT-11516/T, NT-11516/M magyar nyelv, 2. teszt 2 Utasítások a teszt értékeléséhez −Minden feladat maximális pontszáma 1 pont. −Azok a feleletek, amelyek eltérnek a kulcsban közzétett válaszoktól, 0 pontot érnek. −A tanuló azokra a válaszokra kaphat 0,5 pontot, amelyekre ezt az utasításban előláttuk. Sor Tóth Árpád: Boulevard dawn (Körúti hajnal in English) Tóth Árpád. Körúti hajnal (Hungarian) Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még Üveges szemmel aludtak a boltok, S lomhán söpörtek a vad kővidék Felvert porában az álmos vicék, Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok

Irodalom SOS - Tóth Árpád: körúti hajnal c

Hogyan jeleníti meg a pirkadatot a költő? Milyen szóképeket használ? Keresd a párokat Körúti Hiradó Filmszinház 1949 X. 13-tól X. 19-ig : Magyar Filmhiradó : Igy dolgozik a szovjetnép Szovjet Hiradó / Szerző: Hajnal Megjelent: (1949 Tóth Árpád Körúti hajnal Körúti hajnal Cím Mit tudunk meg a címből? napszak megjelölése: hajnal Cím, témakör Milyen témakörhöz sorolható a vers? tájleírás pesti táj bemutatása Milyen hangulat, légkör jellemző a vers kezdetén, az első strófában? Mondjunk példákat, ami kifejezi ezt Körúti hajnalKörúti hajnal Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még Üveges szemmel aludtak a boltok, S lomhán söpörtek a vad kővidék Felvert porában az álmos vicék, Mint lassú dsinnek, rosszkedvű kobolok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt A keleti ég váratlan zsarátja: Minden üvegre száz napocska hullt

Szinesztézia - Fazeka

Körúti hajnal 8. osztály. TÓTH ÁRPÁD (1886-1928) • A Nyugat címűfolyóirat munkatársa. • Verselése sokszínű: impresszionizmus, szimbolizmus és realista hangon szól. • Az elidegenedett világban kallódó, magára maradt ember érzéseit szólaltatja meg Körúti hajnal Duda és pöfögés. Ez a Nagykörút jelenleg. Még inkább az volt a mostani gazdasági válságot megelőzően. A 2000-es évek második felében tetőzött a káosz. Se közlekedni, se vásárolni nem lehetett, az úttesten jármű csordák araszoltak. Úgy tűnt: a városvezetés tehetetlen, a lakosság fásult, a Read from the story Körúti Hajnal [SOPE/YoonSeok] by JeonJimin01 (SunMoon) with 143 reads. kpop, jhope, yoonseok. Az álmatlanság szinte vasmarokként tar.. Listen to discovery playlists featuring körúti hajnal by emitaylor on desktop and mobile

Milyen költői képek vannak az alábbi versben

Szinesztézia, metoními

Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még Üveges szemmel aludtak a boltok, S lomhán söpörtek a vad kővidék Felvert porában az álmos vicék, Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt A keleti ég váratlan zsarátja: Minden üvegre száz napocska hullt, S az aszfalt szennyén szerteszét gurult A Végtelen Fény milliom karátja 2019.03.19. - Explore Gizella Tódor's board Tóth Árpád - Körúti hajnal on Pinterest. See more ideas about árpa, versek, claude monet Tóth Árpád: Körúti hajnal - szöveggyűjtemény. Tóth Árrtl most+ kód pád: Kblikk hu friss hírek örúti hajnal - szöveggyűjtemény. Eszköztár: Körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még. Üveges szemmedemizson fonás l aludtak a boltok, S lomhotp bank átutalás díja án söpörtek a vad kővidék Tóth Árpád: Meddő órán, Elégia egy rekettyebokorhoz, Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig, Jó éjszakát! Krúdy Gyula (1878-1933) - a cikk állaga: 17 900 kbájt körüli méret, életrajz van, pályakép nincs, műelemzések a cikkben, de külön cikként hiányoznak Tóth Árpád Letra de Körúti hajnal: Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még / Üveges szemmel aludtak a bol..

Nap verse rovatunkban Tóth Árpád: Körúti hajna

A modernitás megjelenése Juhász Gyula és Tóth Árpád

Metafora - Fazeka

Szóképek - Egyezé

Tóth Árpád : Körúti hajnal 64-71. feladatok: Petőfi Sándor : Az erdélyi hadsereg 71-73. Radnóti Miklós : Razglednicák 73-75. Felkészülés az önálló verselemzésre: Radnóti Miklós : Hasonlat +Weöres Sándor : Egysoros versek: A szó hatalma (Radnóti Miklós ) - Pilinszky János 2x2 {N. Ullrich Katalin} (2x2) - Fodor Ákos A 27281 {Gömöri, Mari} (A 27281) - Röhrig Géza A beetle locked in amber's hold {Kery, Leslie A.} (Borostyánkőbe zárt bogár) - Hajnal Anna A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb {N. Ullrich Katalin} (Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára) - Pintér. A szinesztézia olyan mentális jelenség, amelyben egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik érzetet, tehát például a betűkhöz vagy számokhoz az ember akaratlanul is színeket társít. A szó görög eredetű: σύν (szün) - együtt, egyszerre, αισθησις (esztészisz) - érzékelés. Magyarul összeérzésnek is nevezik